• Slide1
  • Slide2
  • Slide3

Proizvodi


AQUASTATIN AF 20

Sredstvo za sprečavanje samozapaljenje uglja prevenciju i gašenje požara poroznih materijala (požari klase "A").

AQUASTATIN AD 15-40

Sredstvo za suzbijanje različitih vrsta industrijske prašine bez obzira na stepen njihove kvašljivosti.

AQUASTATIN Ice Melt

Sredstvo za sprečavanje formiranja leda na putevima i pešačkim stazama u zimskim uslovima.

AQUASTATIN AFSuperior

Univerzalno sredstvo za gašenje požara proizvedeno sa najnovijim tehnologijama sa najboljim performansama.

Sprečavanje požara

Požari generalno, a posebno oni nastali u procesima proizvodnje, transporta, skladištenja i eksploatacije uglja izazivaju velike probleme i ostavljaju nesagledive posledice. Pored materijalne štete usled nepovratnog gubitka sagorelog materijala i oštećenja na infrastrukturi samih postrojenja, veliki problem predstavlja i negativan uticaj produkata sagorevanja na žsivotnu sredinu i zdravlje ljudi koji se zateknu čak i u široj zoni požara.

Razvejavanje različitih vrsta industrijske prašine prilikom transporta materijala, na pretovarnim mestima i na odlagalištima, drugi je veliki problem sa kojim se suočavaju industrijski sistemi, a situaciju dodatno komplikuje činjenica da su neke čestice prašine slabo kvašljive ili potpuno nekvašljive (ugljena prašina).

Tokom sušnih perioda, pod dejstvom vetra dolazi do podizanja i raznošenja praškastog materijala što predstavlja ozbiljan ekološki problem jer šteti zdravlju zaposlenih i stanovnika okolnih naselja. Sistemi koji su sada u upotrebi, a bazirani su na kvašenju vodom nisu dovoljno efikasni i ne daju dobre rezultate.

Preuzmite
brošuru